ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน “ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3 กิโลวัตต์”

      เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสมนึก สิทธิการณา พลังงานจังหวัดปัตตานี
ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน “ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ แบบเคลื่อนที่ ขนาด 3 กิโลวัตต์” ณ แปลงเกษตร
โรงเรียนสูงวัยทักษิณานาเกตุอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2021-07-15 12:48:51