ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน “ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา”

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางสมนึก สิทธิการณา พลังงานจังหวัดปัตตานี
ลงพื้นที่ติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีพลังงาน “ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา” ณ สหกรณ์การเกษตรโคกพันตัน จำกัด อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และสหกรณ์กองทุนสวนยางควนเปล จำกัด อำเภอ โคกโพธิ์จังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2021-07-15 12:46:02