วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายศราวุท ชูน้ำคำ วิศวกรชำนาญการ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย พร้อมกันนี้ได้จัดหน่วยบริการพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้การจัดกิจกรรมดังกล่าวถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-07-14 18:24:29