หนองคายจัดประชุมเพื่อตรวจสอบปัญหาและสำรวจความต้องการของกลุ่มราษฎร

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นายศราวุท ชูน้ำคำ วิศวกรชำนาญการ รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบปัญหาและสำรวจความต้องการของกลุ่มราษฎรในพื้นที่ตำบลบ้านถ่อน และตำบลบ้านม่วง กรณีขอพระราชทานความช่วยเหลือจัดตั้งโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนวังม่วงพิทยาคม ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธาน

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-07-14 18:06:47