วันที่ 1 มิถุนายน 2564 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย นายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ร่วมประชุมอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566 - 2570 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดหนองคาย พ.ศ. 2566 - 2570 (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) ณ ห้องประชุมพันล้าน โรงแรมพันล้านรีสอร์ท อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยมีนางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานฯ

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-06-07 18:21:43