วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ นายศราวุท ชูน้ำคำ วิศวกรชำนาญการ  นายบัณฑิต แดงน้อย นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมตรวจสอบระบบความปลอดภัยท่อถังและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิชุดา ทีทีเพาเวอร์ (กรณีขอใหม่) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-05-27 18:04:48