ติดตามโครงการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบกองทุนเพื่อส่งเาริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. นายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดปัตตานี นายวสุ สมรูป นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่เสี่ยงภัยในพื้นที่ 3จังหวัดชายแดนใต้ (โครงการรถพ่วงเคลื่อนที่สำหรับผลิตและใช้ไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง) ณ ศกบ.อโณทัย ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2021-04-23 12:02:07