ติดตามโครงการเทคโนโลยีโซล่าเซลล์ ที่ได้รับการสนับสนุนจากงบกองทุนเพื่อส่งเาริมการอนุรักษ์พลังงาน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดปัตตานี และพันเอกธนัช ฉิมพาลี รองเลขาธิการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ร่วมกันติดตามโครงการจัดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ สำหรับใช้ภายในค่ายสิรินธร กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ณ ค่ายสิรินทร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี
 
 
 
โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2021-04-23 09:01:51