สพจ.ลพบุรี ออกหน่วย Mobile Unit ให้ความรู้และสาธิตการทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์

     สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ได้จัดกิจกรรมออกหน่วย Mobile Unit ร่วมในโครงการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนและสังคม ของศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านหมี่ โดยเป็นการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ประโยชน์ของการใช้พลังงานทดแทน หลักการทำงานและสาธิตการทำตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2564 จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่

     ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองเมือง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

     ครั้งที่ 2 ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

     ครั้งที่ 3 ในวันที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ชุมชนวงเวียนตลาดใหม่พัฒนา ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

โพสต์โดย:
สพจ.ลพบุรี
วันที่โพสต์:
2021-04-05 23:45:20