ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit)

วันที่ 4 มีนาคม 2564
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่(Energy Mobile Unit) ประจำปี 2564
ณ โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
#โรงเรียนวัดกอไผ่ (ปฏิพัทธ์สหราษฎร์)
โพสต์โดย:
สพจ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่โพสต์:
2021-04-05 17:09:44