วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564
นายศราวุธ แก้ววิเชียร พลังงานจังหวัดสระแก้ว
ได้ส่งมอบเทคโนโลยีพลังงาน หลอดไฟ LED 18 วัตต์  จำนวน 350 หลอด
ให้กับโรงเรียนอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว
ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปี2564
(โรงเรียนพลังงาน ปี2563)
 
โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-04-02 13:49:44