หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นายทวารัฐ  สูตะบุตร หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล โดยมี นายวิชาญกรณ์ ประภาวิทย์ พลังงานจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่เกาะบุโหลนดอน ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่มีการใช้ระบบผลิตไฟฟ้า Solar Home แบบเติมเงิน Pay As You Go ซึ่งจะมีการเก็บเงินเป็นรายเดือนเข้ากลุ่มเป็นกองทุนสำหรับการดูแลรักษาระบบ

โครงการระบบพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พื้นที่เกาะบุโหลนดอน จังหวัดสตูล ดำเนินการโดยองค์กรวิสาหกิจเพื่อสังคม Recharge ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.) กระทรวงพลังงาน โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณโดย สถานทูตออสเตรเลีย (Australian Agency for International Development (AusAID)) และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทย-เยอรมัน ซึ่งได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลา 1 ปี

นายทวารัฐ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่าปัจจุบันมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการประมาณร้อยละ 30 ของครัวเรือนทั้งหมด ควรพัฒนาขยายผลให้ครัวเรือนที่ทั้งหมดเข้าร่วมโครงการบนพื้นฐานความพอเพียง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไป

โพสต์โดย:
สพจ.สตูล
วันที่โพสต์:
2021-04-02 11:38:38