กิจกรรมด้านพลังงาน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564

( 5 มีนาคม 2564 ) สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท ร่วมกับเทศบาลตำบลเจ้าพระยา จัดอบรมและรณรงค์กิจกรรมด้านพลังงาน ตามโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2564 การสร้างความเข้มแข็ง ( อปท.เก่าปี 2563 ) ณ วัดกำแพง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท 

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-04-01 16:34:56