สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) ครั้งที่ 2/2564

( 17 มีนาคม 2564 ) สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ( กบจ.) ครั้งที่ 2/2564 ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมธรรมจักร ( 501 ) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดชัยนาท 

 

โพสต์โดย:
สพจ.ชัยนาท
วันที่โพสต์:
2021-04-01 14:13:17