วันที่ 4 มีนาคม 2564 นางสังวาล มัลลานู พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมต้อนรับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี/ประธานที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานของโครงการหมู่บ้านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ณ หมู่บ้านยามชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปางคอง หมู่ 12 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2021-03-31 15:41:39