สำนักงานพลังานงานจังหวัดปัตตานีร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดปัตตานี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสาคอบน อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมีนาคม 2564 ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ 2563 

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2021-03-25 12:36:57