สพจ.กระบี่จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเครื่อนยุทธศาสตร์ครั้งที่2/2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ได้จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองและจัดลำดับความสำคัญโครงการที่ยื่นขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 ครั้งที่2/2564 โดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในที่ประชุม เมื่อวันพุธ ที่ 10 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอ่าวลึก ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

โพสต์โดย:
สพจ.กระบี่
วันที่โพสต์:
2021-03-24 09:53:51