สพจ.กระบี่จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเครื่อนยุทธศาสตร์ครั้งที่1/2564

สพจ.ได้จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัด เพื่อชี้แจงแนวทางการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนฯ กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ประจำปีงบประมาณ 2564 ของจังหวัดกระบี่ เมื่อวันพฤหัสบดี ที่
4 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมปลายพระยา ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

โพสต์โดย:
สพจ.กระบี่
วันที่โพสต์:
2021-03-24 09:46:16