โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี นำโดย นายธนกร สอนอาจ พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  จัดการอบรมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ในวันที่ 04 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ  อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี   ได้รับเกียรติจาก นายธนโชติ กิ่งจันทร์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม (ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จำนวน 50 ราย)  ในการนี้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำและมีนายปิติ ศรีวงค์ชัย นักวิชาการพลังงานชำนาญการพิเศษ ชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรฯ การขับเคลื่อนกิจกรรม (อปท.บริหารจัดการพลังงาน) '' ให้ความรู้พลังงานใกล้ตัว''  การให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูล ตามหลักยามาเน่ความเชื่อมั่นที่ 95 %  เพื่อจัดทำสถานพลังงาน  และดำเนินการคัดเลือก/แต่งตั้ง คณะทำงานพลังงานชุมชนรับสมัครอาสาสมัครพลังงานชุมชนนัดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ  

โพสต์โดย:
สพจ.อุบลราชธานี
วันที่โพสต์:
2021-03-22 13:47:17