พิธีส่งมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทนในสถานศึกษาและบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมชุมพรการ์เดนส์ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

โพสต์โดย:
สพจ.ชุมพร
วันที่โพสต์:
2021-03-22 08:53:58