ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และเมืองอัจฉริยะ" ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ.2564

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา "การเปลี่ยนผ่าน พลังงาน การขนส่ง และเมืองอัจฉริยะ"
ระหว่างวันที่ 23 - 24 มีนาคม พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมนวราชมงคล อาคาร 50 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
โปรดลงทะเบียนแบบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา QR code หรือ
ผ่าน URL : shorturl.asia/S85oC
โพสต์โดย:
สพจ.ขอนแก่น
วันที่โพสต์:
2021-03-18 09:48:18