วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย โดยนางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมนายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการบริการจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการและหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย ณ บริเวณโรงเรียนพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย พร้อมกันนี้สำนักงานพลังงานจังหวัดร่วมกับศูนย์บริการวิชาการที่ 4 (จังหวัดหนองคาย) ได้ร่วมจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 ปี 2564 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านโนนยาง-ดอนเม็ก ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรในพื้นที่ที่มีปัญหาด้านการเกษตร ได้เข้ารับการบริการด้านวิชาการ และปรึกษาปัญหาด้านการเกษตรจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานได้ร่วมจัดแสดงสาธิตเทคโนโลยีพลังงาน อาทิ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ เตาปิ้งย่างไร้ควัน รวมถึงเตาประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการ เกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และนักเรียน เป็นอย่างดี

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2021-02-19 16:14:15