อบรมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน  จัดการอบรมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ในวันที่ 17 ธันวาคม 2563  เวลา 08.30-15.00 น. ณ ห้องประชุมองคืการบริหารส่วนตำบลทองเอน  อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   ได้รับเกียรติจาก นายพรเทพ  ทับทิมทอง  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบบทองเอน ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม (ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน จำนวน 35 ราย)  ในการนี้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี กับ องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน และมีนางสาวนุชจรินทร์  มุ่งนากลาง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ ชี้แจงโึครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรฯ การขับเคลื่อนกิจกรรม (อปท.บริหารจัดการพลังงาน) '' ให้ความรู้พลังงานใกล้ตัว''  การให้ความรู้เรื่องการจัดเก็บข้อมูล ตามหลักยามาเน่ความเชื่อมั่นที่ 95 %  เพื่อจัดทำสถานพลังงาน  และดำเนินการคัดเลือก/แต่งตั้ง คณะทำงานพลังงานชุมชนรับสมัครอาสาสมัครพลังงานชุมชนนัดจัดกิจกรรมศึกษาดูงานฯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2021-02-11 10:45:18