สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายรรงค์  ม่วงวิจิตร  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ ผู้อำนวยการ และคณะครู โรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงโครงการ (ประชุมปลุกและปรับปรุงแผน) โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล  และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564 (โรงเรียนพลังงานชุมชน) ให้กับนักเรียนจำนวน 35 คน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรคิจาก นางสาวจริยา  จันทราสา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ และนางสาวนุชจรินทร์         มุ่งนากลางเป็นผู้ชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน กับคณะทำงานปีงบประมาณ 2564 ทบทวน             การดำเนินโครงการฯ ทบทวนและปรับปรุงแผนพลังงานของโรงเรียน  และชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของโรงเรียนบ้านหนองลีวิทยา  ดดยได้รับความสนใจจากคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างมาก

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2021-02-08 15:12:25