สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ ผุ้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนวัดโสภา จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงโครงการ (ประชุมปลุกและปรับปรุงแผน)  โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2564(โงเรียนพลังงานชุมชน) ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัทธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 35 คน ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น ณ ห้องประชุมวัดโสภา  ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยได้รับเกียรติจาก นายฐพัชร์  บุญเสริม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภา เป็นประธานกล่าวต้อนรับนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมฯในครั้งนี้ และมีนางสาวนุชจรินทร์  มุ่งนากลาง นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพบังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน กับคณะทำงานปีงบประมาณ พ.ศ .2564  ทบทวนการดำเนินโครงการฯ ทบทวนและปรับปรุงแผนพลังงานของโรงเรียน พร้อมทั้งชี้แจงการเก็บข้อมูลด้านพลังงานในโรงเรียนวัดโสภา โดยได้รับความสนใจจากคณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างมาก

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2021-02-08 10:32:15