อบรมชี้แจงโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำหรับโรงเรียนพลังงานชุมชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา และคณะครู จัดกิจกรรมอบรมชี้แจงโครงก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ารเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัทธยมศึกษา ปีที่ 2 และ ชั้นมัทธยมศึกษา ปีที่ 4 ในวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 08.30-15.00 น.  ณ  ห้องประชุมโรงเรียนบางระจันวิทยา ตำบลสิงห์  อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีการลงนาม ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี กับ โรงเรียนบางระจันวิทยา  และมีนางสาวนุชจรินทร์  มุ่งนากลาง นักวิชาการปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงโครงการฯ ให้ความรู้ด้านพลังงาน  พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน การเก็บข้อมูลด้านพลังงานในสถานศึกษา กับคณะครู นักเรียน   ซึ่งคณะครู และนักเรียนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก              

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2021-02-05 14:42:41