คลินิคอนุึรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประะมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2563  โครงกการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์การบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายในงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี  ในระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2563 -3 มกราคม 2564  ณ ศูนย์ราชการจับงหวัดสิงห์บุรี ตำบลบางมัญ  อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  โดยมีการจัดแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษืพลังงาน  และพลังงานทดแทน  อาทิ เช่น โมเดลเทคโนโลยีพลังงานทดแทน เตาปิ้งย่างไร้ควัน เตาชีวมวลไม้  เตาซุปเปอร์อั้งโล่  เตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร แบบนอน  เตาเผาถ่านขนาด 100 ลิตร  แบบตั้ง ชุด solar cell เป็นต้น  ซึ่งมีประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก  นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และคณะผู้ติดตามฯ  เข้าเยียมชมการจัดแสดงเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงาน  และพลังงานทดแทน

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2021-02-04 16:12:15