ประชาคมการเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่ขององคืการบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ ดำเนินการจัดประชาคม เรืองเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานประจำปีงบประมาณ 2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์ อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี  โดยมี ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลโพประจักษ์เข่้าร่วมการจัดประชาคมในครั้งนี้

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2021-02-02 10:28:00