วันที่ 28 ธ.ค. 63 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมติดตามการทดสอบระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิงของรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีการติดตั้งหน่วยควบคุมไอน้ำมัน (Vapor Recovery Unit: VRU) จำนวน 11 คัน ของรถขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท เดือนสวรรค์ปิโตรเลียม จำกัด

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2020-12-28 14:18:32