วันที่ 25 ธ.ค. 63 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายศราวุธ ชูน้ำคำ วิศวกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงลักษณะที่สาม เพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต ของโรงไฟฟ้าพลังงานชีวมวลศรีเชียงใหม่ ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท อัลไลแอนซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เป็นโรงไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตรวม 9.9 เมกกะวัตต์ และเริ่มจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อปี 2556 พร้อมทั้งได้ดำเนินการตรวจตราสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) สาขาศรีเชียงใหม่ 2 อ.ศรีเชียงใหม่ และห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอ็มบี ปิโตรเลียม อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2020-12-25 11:42:25