วันที่ 23 ธ.ค. 63 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้ น.ส.ไอรดา สุลา และนายเสกสรร นันทเขต นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ รวมทั้งเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย ร่วมจัดกิจกรรมโครงการ "การบริหารจังหวัดเคลื่อนที่แบบบูรณาการ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข จังหวัดหนองคาย" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงเรียนบ้านโนนยาง - ดอนเม็ก ต.นาดี อ.เฝ้าไร่ จ.หนองคาย โดยภายในซุ้มจัดงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดหนองคาย มีการให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ รวมถึงแสดงและสาธิตเทคโนโลยีด้านพลังงาน ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากส่วนราชการ กลุ่มวิสาหกิจ และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างดี

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2020-12-23 15:14:45