วันที่ 22 ธ.ค. 63 นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย มอบหมายให้นายศราวุธ ชูน้ำคำ วิศวกรชำนาญการ พร้อมคณะ ร่วมตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประเภทสถานที่ใช้ ปริมาตรถังเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว รวม 67,200 ลิตร เพื่อพิจารณาการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประเภทสถานที่ใช้ ประจำปีของ บริษัท ถาวรอุตสาหกรรมยางพารา (อีสาน) จำกัด

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2020-12-22 16:02:16