“เกษตรกรมีส่วนร่วมรับรองการผลิตปลอดภัย (PGS) ขับเคลื่อนการเกษตรกรรมยั่งยืน”

วันที่ 17 ธ.ค. 63 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วย น.ส.สิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ได้นำหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เกษตรกร ประชาชน เยี่ยมชมกิจกรรม “โครงการผู้ว่าพาไปยาม” ครั้งที่ 2 ณ บ้านไร่ชมภู หมู่ที่ 10 ต.นาหนัง อ.โพนพิสัย ภายใต้กิจกรรม “เกษตรกรมีส่วนร่วมรับรองการผลิตปลอดภัย (PGS) ขับเคลื่อนการเกษตรกรรมยั่งยืน” ทั้งนี้ นางดวงเดือน จักรปล้อง พลังงานจังหวัดหนองคาย ได้รายงานว่า อบต. นาหนัง เป็นหนึ่งในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร และเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการจัดสรรเงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2563 ภายใต้โครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดหนองคาย ในการสนับสนุนระบบห้องควบคุมอุณหภูมิ (ห้องเย็น) พลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2.5 x 4 x 2.5 เมตร ซึ่งเป็นการส่งเสริมเทคโนโลยีระดับกลางน้ำของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้สามารถเก็บผลผลิตทางการเกษตรได้นานขึ้นเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการเกษตรให้กลุ่มดังกล่าว

โพสต์โดย:
สพจ.หนองคาย
วันที่โพสต์:
2020-12-21 19:06:09