เข้าทำการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยสถานีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประจำปี (ครบวาระ 5ปี)

            เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 20.00 น. นายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี เข้าทำการทดสอบและตรวจสอบความปลอดภัยสถานีใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประจำปี 2564 และครบวาระ 5ปี ณ บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2020-11-13 11:51:56