เข้าตรวจสอบความปลอดภัยการประกอบกิจการถังน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเฉลิมพร
ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดปัตตานี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบความปลอดภัยการประกอบกิจการถังน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อพิจารณาต่อใบอนุญาตประกอบกิจการถังขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ณ บริษัท เอส เค ปัตตานีทรานสปอร์ต จำกัดตำบลบานา อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2020-11-13 11:06:02