เข้าวัดพื้นที่เพื่อติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา ขนาด 300 ลบ.ม. ณ สหกรณ์สวนยางโคกพันตัน

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2563 นายเฉลิมพรทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส รักษาราชการแทนพลังงานจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีพิสิฐ พิทักษ์บุตร นักวิชาการพลังงานชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าวัดพื้นที่การก่อสร้างและติดตั้งระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียยางพารา ขนาด 300 ลบ.ม. ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางโคกพันตัน อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานีเข้าวัดพื้นที่ดังกล่าวด้วย ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2020-10-09 09:50:27