ลงพื้นที่ตรวจตราด้านควาปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

เมื่อวันจันทร์ ที่ 28 กันยายน 2563  นายถาวร  บุญศรี พลังงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพลาวิต วรรณพฤกษ์
และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจตราด้านควาปลอดภัยของสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ในพื้นที่อำเภอ
ยะรัง จังหวัดปัตตานี ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2020-09-28 17:09:56