บันทึกการตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ในพื้นที่อำเภอหนองจิก และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 24 กันยายน 2563  นายถาวร  บุญศรี  พลังงานจังหวัดปัตตานี มอบหมายให้ นายพลาวิต  วรรณพฤกษ์ วิศวกรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี ลงพื้นที่บันทึกการตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ในพื้นที่อำเภอหนองจิก และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2020-09-24 14:59:36