บันทึกการตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ณ ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 นายถาวร บุญศรี พลังงานจังหวัดปัตตานี ได้มอบหมายนายเฉลิมพร ทองประดู่ นายช่างเทคนิคอาวุโส และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่บันทึกการตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวประเภทร้านจำหน่าย ณ ตำบลควน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี ผลการตรวจสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โพสต์โดย:
สพจ.ปัตตานี
วันที่โพสต์:
2020-09-23 11:22:00