โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายณรงค์ ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และ เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี    ร่วมกับ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ และ อาสาสมัครพลังงานชุมชนตำบลต้นโพธิ์ รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 ราย จัดกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน และสรุปผลการดำเนินงานประเภทองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) บริหารจัดการพลังงาน ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการประหยัดพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ในวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 - 16.00 น ณ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-09-21 10:40:28