ประชุมติดตามการใช้ประโยชน์ระบบสูบน้ำบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

 สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมติดตามการใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้ำบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม สูบน้ำบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ โดยมี รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 5 ต.บ้านจ่า อ.บางระจัน  เข้าร่วมประชุมติดตามการใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้ำฯ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-09-18 15:43:37