ประชุมติดตามการใช้ประโยชน์ระบบสูบน้ำบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ประชุมติดตามการใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้ำบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้โครงการพัฒนาการเกษตรครบวงจรในพื้นที่ที่มีศักยภาพจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม สูบน้ำบ่อบาดาลด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 กิโลวัตต์ โดยมี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 1 ต.ประศุก อ.อินทร์บุรี  เข้าร่วมประชุมติดตาม  การใช้ประโยชน์จากระบบสูบน้ำฯ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

โพสต์โดย:
admin
วันที่โพสต์:
2020-09-17 15:49:22