สัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายณรงค์ ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานฯได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน 2563 ประกอบด้วยคณะมทำงานบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัด และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 25 คน  

ในวันที่ 9 กันยายน 2563 สัมมนาคณะทำงานบูรณาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ตามโครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคมสันต์ ภัตตคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมืองสิงห์บุรี และเรียนรู้กระบวนการสร้างบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "บ้านถนอมโลก " ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 10 กันยายน 2563 เข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงาน ณ วังดุม เมาท์เทนแคมป์ตำบลบ้านใหม่ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี และระดมความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์พลังงานระดับจังหวัด จังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี 2563

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-09-16 11:20:07