สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายศราวุฒิ  เพิ่มอยู่เย็น วิศวกรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจาก บริษัท ซี.อี.เอส เปเปอร์ มิลล์ จำกัด เพื่อบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ในวันที่ 25 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-09-15 13:59:03