ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ร่าง)แผนพลังงานระดับจังหวัดให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 3 จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
************************

 สิงหาคม 63
สพจ.ศรีสะเกษ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(ร่าง)แผนพลังงานระดับจังหวัดให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตึ๊กชู ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน,ตัวแทนวิสาหกิจ ,ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่อบต.ละทาย รวมจำนวน 60 คน
ณ อบต.ห้วยตึ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ

โพสต์โดย:
สพจ.ศรีสะเกษ
วันที่โพสต์:
2020-09-13 12:36:01