ประชุมเชิงปฏิบัติการ(ร่าง)แผนพลังงานระดับจังหวัดให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1 จ.ศรีสะเกษ

สำนักงานพลังงานจังหวัดศรีสะเกษ
*************************
19 มิถุนายน 63
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(ร่าง)แผนพลังงานระดับจังหวัดให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลผักไหม ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้นำชุมชน,ตัวแทนวิสาหกิจ จำนวน 51 กลุ่ม และเจ้าหน้าที่อบต.ผักไหม รวมจำนวน 65 คน โดย นางสาววันวิสาข์ มงคลแก้ว หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์พลังงาน พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สุขเพิ่ม นักวิชาการพลังงาน และเจ้าหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ อบต.ผักไหม อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ

โพสต์โดย:
สพจ.ศรีสะเกษ
วันที่โพสต์:
2020-09-13 12:22:26