อบรมการใช้งานระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และส่งมอบเทคโนโลยี

โพสต์โดย:
สพจ.สกลนคร
วันที่โพสต์:
2020-09-08 18:12:14