สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี โดย นายศราวุฒิ เพิ่มอยู่เย็น วิศวกรชำนาญการ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร บรรยายเรื่องการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน ณ บริษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์มิลล์ จำกัด ในวันที่ 19 สิงหาคม 2563

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-08-20 11:26:27