กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงาน ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน

สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารอำเภอท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ดำเนินกิจกรรมรณรงค์การประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานทดแทน(นอกรั้วโรงเรียน) และกิจกรรมสรุปผลการดำเินงานภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่ายพลังงานชุมชน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-08-18 10:50:11