กิจกรรมส่งมอบเทคโนโลยี หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED T8ขนาด 18 วัตต์ และ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED ขนาด 9 วัตต์

สำนักงานพลังบงานจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายณรงค์  ม่วงวิจิตร  นายช่างเทคนิคอาวุดส รักษาราชการแทน พลังงานจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี ได้ดำเนินกิจกรรมส่งมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED T8 ขนาด 18 วัตต์  และหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED T8 ชนาด 9 วัตต์ พร้อมราง  ภายใต้โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและเครือข่าย พลังงานชุมชน ปีงบประมาณ ปี 2563  โดยในการนี้ได้ส่งมอบหลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED T 8 ชนาด 18 วัตต์ จำนวน 600 หลอดให้กับ

1.โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร  อ. ท่าช้าง จำนวน 200 หลอด

2.โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม อ.อินทร์บุรี จำนวน 200 หลอด

3.โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม อ. อินทร์บุรี จำนวน 200 หลอด 

และ หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงาน LED T8 ขนาด 9 วัตต์ พร้อมราง จำนวน 630 หลอด ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นโพธิ์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี

โพสต์โดย:
สพจ.สิงห์บุรี
วันที่โพสต์:
2020-08-03 15:30:14